Effektiv hverdag og sparte kostnader med ACOS SkjemaDesignerDesign, publiser og administrer
dine skjema

Vi gir deg et komplett verktøy for å designe, vedlikeholde og administrere elektroniske skjema.
ACOS SkjemaDesigner ivaretar alle deler av prosessen fra å kvalitetssikre dataene til å få opplysningene ferdig utfylt inn i fagsystemene.

 
 
Vi synes det er enkelt å komme i gang og det er kjapt å utforme de e-skjemaene vi ønsker å tilby våre innbyggere.
— Simen Soltvedt, Os kommune

Slik fungerer løsningen


 

1. Design skjema


Dra og slipp skjemaelementer for å bygge opp skjemaet slik du ønsker. Feltene kan tilpasses etter spørsmålstype, sporvalg og funksjon det enkelte skjema skal ha.

2. Koble skjema mot fagsystem


Koble feltene i skjema mot felter i fagsystemene. Du kan enkelt klikke i det feltet i skjemaet du ønsker å registrere mot ønsket felt i fagsystemet. Enklere blir det ikke.


3.    Publiser skjema 


Velg om det skal være krav til innlogging f.eks. via ID-porten. Publiser skjemaet der du ønsker. 

Brukeren blir ivaretatt, og det kommer tydelig frem hvilke felter som er obligatorisk å fylle ut og krav til format på feltene som f.eks. fødselsnummer, telefonnummer osv.

4.    Import til fagsystem


Skjemaet sendes inn, og det vil automatisk havne på rett plass i fagsystemet for forhåndsutfylt informasjon. Du sparer mye unødvendig etterregistreringsarbeid.